Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Filiální kostel sv. Urbana [ Kostel nebo katedrála ]

Filiální kostel sv. Urbana

V Nejdku (obec 8 km severovýchodně od Hranic - místní části obce Bělotína) se nachází památkově chráněný areál kostela sv. Urbana se hřbitovem, ohradní zdí a márnicí. Jedná se o barokní jednolodní kostel postavený v roce 1752 při severovýchodním okraji obce.

Zvláště cenná je vyřezávaná kazatelna a Pieta z 15. stol. (dnes uložená v depozitářích Arcidiecézního muzea v Olomouci).

Nemovitá kulturní památka:

Do Ústředního seznamu kulturních památek byl kostel s ohradní zdí a márnicí zapsán 3.5.1958 pod č. ÚSKP 15867/8-499, katalogové číslo 1000126384 (zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp)

Filiální kostel sv. Urbana s areálem, zapsáno v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 499/1-2, parc. č. 67 st., 74 - hřbitov
499/1 - filiální kostel sv. Urbana - jednolodní barokní stavba z roku 1752.
499/2 - zděná ohradní zeď kolem hřbitova. Na Jižní straně ohradní zdi polygonální márnice z 18. století.

Bělotín - Nejdek, Filiální kostel sv. Urbana

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 21.04.2021 v 08:28 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule