Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Doubrava [ Město nebo obec ]

Obec Doubrava byla v roce 1908 povýšena na městys. Skládá se z těchto částí: Střed (kolem obecního úřadu). Část podél obecní komunikace směrem k bývalé cihelně se nazývá Dědina, na východ od náměstí je Špluchov, v blízkosti je Kozinec. Část kolem řeky Olše se jmenuje U řeky nebo Goje. Na jihu obce se říkalo Na groblích nebo Na stavech. Směrem na sever jsou Kopce s lesem Grychťokem. Od Grychťoku na východ je les Ujala. Poblíž Ujaly je Uplíž. Místo, kde Doubrava hraničí s Orlovou se jmenuje Dvě hranice. Vrchovina kolem Dolu Doubrava je Vrchovec. Mezi Vrchovcem a Dědinou jsou úvaly, zvané Kotliny. Většina území obce leží v nejvíce postižené části okresu Karviná. Terén obce je členitý, poznamenaný výškovou a tvarovou nestálostí vlivy poddolování. U svážných území se sčítají nepříznivé vlivy podloží i poklesů. Nejnižší území je v nivě řeky Olše (220 m n.m.), nejvyšší je vrchol Doubrava (283 m n.m.). Obec má rozlohu celkem 778 ha, z toho je 57 % zemědělské půdy, 9 % lesů, 10 % rybníků a vodních ploch (vč. kalových polí), 7 % zastavěné plochy, 17 % ostatní plochy (nevyužité zemědělské plochy, odval a.p.).

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 25.10.2021 v 23:56 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule