Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Staré Hamry - dnes [ Encyklopedické heslo ]

Dnešní Staré Hamry již mají poněkud pozměněnou tvář, především ve vztahu k samotné přehradní nádrži a jejímu blízkému okolí, kde vzniklo nové funkční centrum na Samčance. O nejasnosti celkové budoucí koncepce obce při stavbě přehrady mimo jiné svědčí právě tato již novější zástavba, která byla postupně realizována bez celkovějšího časového a architektonického pohledu, kdy jednotlivé budovy mají značně rozličný ráz a ani situování výstavby nového středu obce ve "dvojité zatáčce" nově vybudované frekventované levobřežní silnice jistě nebylo řešením optimálním. Poněkud vzdálenější jednotlivé osady sice nebyly touto výstavbou nijak výrazněji dotčeny, osud se však na nich podepsal jinak. Špatná dostupnost, celkově těžší životní podmínky i nenahrazená ztráta v obci kdysi vybudované a stabilizované sítě jednotlivých služeb a obchodů způsobily, že především mladým rodinám se v těchto podmínkách již většinou žít nadále nechtělo, starší, trvale bydlící občané postupně umírali, a tak se tyto části obce pozvolna měnily v sice krásné, leč pouze většinou již jen chatové osady. I přes tyto výše uvedené skutečnosti si však Staré Hamry dokázali i v současnosti uchovat svůj nezapomenutelný kouzelný půvab a stále jsou proto vyhledávaným místem rekreačních pobytů.

Dnes mají Staré Hamry 580 trvale bydlících občanů. Průměrný věk našeho občana je 40 let, ženy jsou v průměru asi o 1 a 1/2 roku starší než muži. Nejstarší občance bylo v květnu 94 let. Celková rozloha obce činí téměř 84 km2, na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry 1 a Ostravice 2, jako pozůstatek nového správního rozdělení v roce 1951. V roce 1990 se také od Starých Hamer odloučila sousední obec Bílá, které do této doby byla součástí naší obce.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Stare-Hamry.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 131, 27.06.2005 v 20:25 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule