Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Staré Hamry - stručná historie hasičského záchranného sboru [ Historie (archivní dokument) ]

Hasičský záchranný sbor
Byl slavnostně založen přesně 2. února 1912, přičiněním zakladatele p. Karla Šmuka a jeho obětavých činovníků p. Augustina Dudy - majitele realit, Augustina Dudy - kovářského mistra a Karla Brumovského, řídícího učitele. Hned po založení bylo zakoupeno pro sbor 32 kusů výzbroje, 2 ruční stříkačky a ještě téhož roku i dvoukolová stříkačka.

Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1920. Prvním starostou sboru byl od jeho založení p. Augustin Duda - majitel realit a prvním velitelem p. Karel Šmuk. Sbor dobrovolných hasičů je dnes prakticky jedinou funkční složkou v obci s tak dlouhodobou historií a s takovými tradicemi. Po celá dlouhá léta se těšil velké vážnosti a úctě všeho obyvatelstva. Při sboru dobrovolných hasičů fungoval v minulosti dokonce i samostatný divadelní kroužek. I když tato slavná historie sboru dobrovolných hasičů je dnes již pravděpodobně nenávratně pryč, i v současné době stále patří k nejdůležitějším součástem života v obci.

Nová hasičská zbrojnice byla postavena na Samčance v akci "Z" a slavnostně otevřena v roce 1987. Členové SDH se starají o nejen o vlastní prevenci a zajištění protipožární bezpečnosti na území obce a dnes i sousední obce Bílá, ale patří jim rovněž i nezastupitelná úloha při odstraňování následků různých havárií, živelných pohrom, ale i při výpomoci jednotlivým občanům apod. Tuto skutečnost si naši občané více jak kdy jindy mohly uvědomit např. před 2 lety, kdy dobrovolní hasiči vypomáhali nezištně při odstraňování škod, způsobených červencovými povodněmi.

Sbor dobrovolných hasičů se také rovněž po léta tradičně angažuje i na poli kulturním pořádáním každoročních "Hasičských bálů", kácení Máje, zájezdy apod.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Stare-Hamry.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 131, 27.06.2005 v 20:31 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule