Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Staré Hamry - zemědělství ve Starých Hamrech [ Historie (archivní dokument) ]

Moravskoslezské Beskydy byly osídlovány převážně Valachy (původem Rumuni)v 15.-16. století. Věnovali se pastevectví (ovce, kozy, později skot). Mýtili jedlové a bukové lesy a vytvářeli pastviny. Později se zde usídlili natrvalo. Postavili si jednoduchá srubová obydlí a věnovali se zemědělství. Hospodařili na svých polích i políčkách. Pěstovali brambory, oves, len, ječmen a na neúrodných půdách (pasinky) se pásl dobytek.

V roce 1911 bylo zřízeno v naší obci první pastevecké družstvo na Gruni. Mezi zakládající členy družstva patřil Josef Večeřa z Gruně, který v něm pracoval do svých 85 let.

Po válce v roce 1949 došlo ke sloučení strojního družstva s pastevním družstvem, a tak vzniklo JZD Staré Hamry. Prvními funkcionáři tohot JZD byli:
předseda - Alois Velička, Hamrovice
místopředseda - Alois Jančura, Gruň
pokladník - Josef Ručka, Gruň
jednatel - Ladislav Ničman, Gruň


Družstvo v tuto dobu hospodařilo na výměře asi 91 ha a mělo 45 členů. Dlouholetými pracovníky byli a dodnes jsou členové rodiny Ničmanovy. Zabývalo se chovem ovcí a malého skotu.
V 70.-80. letech bylo v družstvu až 2 300 ks ovcí. Vyhlídky do budoucna se zdály být velké. Byly vystaveny nové ovčíny na Kozleně pro chov až 5 000 ks ovcí. Po rozpadu družstva v Krmelíně byl tento objekt prodán soukromé osobě. V současné době je nevyužíván.
Starohamerské družstvo se osamostatnilo. Chtělo se nadále věnovat chovu ovcí, ale v roce 1995 smečka vlků chovné stádo členům družstva i občanům zlikvidovala.

V současné době se JZD Staré Hamry věnuje chovu skotu masného typu a přidružené výrobě (obracečky sena, apod.). Po léta toto zemědělské družstvo prosperuje pod vedením ing. Petra Šimečka.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 131, 27.06.2005 v 20:37 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule