Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Základní škola a Mateřská škola Kunín [ Mateřská škola ]

Základní a mateřská škola Kunín
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN

Učitelka pověřená řízením - Renáta Sztefková
Provozní doba od 6,00 - 16,00 hod.

Počet tříd - celkem: 3
Počet zapsaných dětí: 67
Počet pedagogických pracovníků: 6
Počet provozních zaměstnanců: 4

Stravování je zajištěno ve školní jídelně MŠ, ve školní jídelně ZŠ.
Vedoucí školní jídelny: Dagmar Malčíková 556 749 325. Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Ředitelkou příspěvkové organizace je Mgr. Ivana Machýčková. Učitelkou pověřenou řízením MŠ je Bc. Renáta Sztefková.

Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA

OBECNÝ CÍL PROGRAMU
Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů . Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí.

Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření:
červená: úsměv, radost, humor
žlutá: cit, pohoda, teplo, bezpečí
zelená: sounáležitost s přírodou, zdravý způsob života, ekologie
modrá: sounáležitost se životem obce
oranžová: rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup
růžová: zdraví, zdravý způsob života
bílá a černá: individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem

Školní rok je rozdělen do 4 období :
ŽLUTÝ PODZIM
MODRÁ ZIMA
ZELENÉ JARO
ČERVENÉ LÉTO

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Malí hudebníci

Mateřské centrum

Poradna pro rozvoj komunikačních schopností


PLÁN AKCÍ PRO DĚTI
Předplavecký výcvik předškoláků , popř. dalších zájemců na krytém bazénu v Novém Jičíně
 • dle termínu plavecké školy LAGUNA
Divadelní a kulturní představení dle nabídky-průběžně, cca 10 x ročně
Tvořivá odpoledne rodičů s dětmi
 • říjen - výroba lampiónů nebo draků
 • prosinec - vánoce
 • duben - velikonoce
Besídky pro rodiče, příbuzné a kamarády
 • prosinec - vánoční
 • květen - ke Dni matek
Výlety
 • duben nebo květen - s přírodovědným zaměřením
 • červen - ZOO, do přírody
Exkurze během roku dle možností
( letiště Mošnov, pekárna, nádraží aj. )
Oslavy MDD v MŠ - červen
Oslavy MDD ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Kunín -červen
Noc odvahy pro předškoláky - červen
Karneval ve spolupráci se SR ZŠ Kunín - únor, březen
Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem - prosinec

SPOLUPRÁCE
 • se základní školou
 • se Sdružením rodičů při ZŠ
 • s pediatrem a stomatologem v obci ( prevence )

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola a Mateřská škola Kunín
Učitelka pověř. říz. Renáta Sztefková
č.p. 184
742 53 Kunín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 749 325
Základní a mateřská škola Kunín

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 10.03.2010 v 13:41 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule