Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Vzory smluv [ Informace ]

Vzor žaloby k rozhodčímu řízení ,Rozhodčí doložka, Rozhodčí smlouva, Faktura, Objednávka, Kupní smlouva - všeobecná, Kupní smlouva - nemovitost, Kupní smlouva - automobil, Kupní smlouva obchodní - prodej zboží, Smlouva o půjčce, Smlouva o úvěru, Smlouva o splátkovém kalendáři, Dohoda o narovnání, Smlouva o výpůjčce, Smlouva o dílo, Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o hmotné odpovědnosti, Skončení pracovního poměru dohodou, Výpověď zaměstnance, Mzdový výměr, Smlouva o obchodním zastoupení, Smlouva o zprostředkování, Mandátní smlouva, Darovací smlouva -nemovitost, Zástavní smlouva - nemovitost, Smlouva o budoucí smlouvě - nemovitost, Směnná smlouva - výměna nemovitostí v osobním vlastnictví, Nájemní smlouva, Smlouva o nájmu dopravního prostředku, Smlouva o nájmu nebytových prostor, Smlouva o ubytování, Plná moc, Plná moc - generální, Smlouva o přepravě věci, Smlouva o provozu dopravního prostředku, Smlouva zasílatelská, Smlouva komisionářská, Společenská smlouva - založení společnosti s ručením omezeným, Smlouva o sdružení, Smlouva o prodeji podniku, Smlouva o prodeji cenných papírů a jiné...

Všechny vzory smluv jsou zdarma ke stažení zde.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: Petr Poloprutský org. 56, 24.03.2010 v 11:19 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule