Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Opatovice [ Město nebo obec ]

Opatovice
I když prehistorické nálezy ukazují že prostor obce Opatovice byl osídlen již ve velmi dávných dobách a název obce nám naznačuje, že obec vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností, kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století, přece je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní.

Obec se výslovně připomíná až v roce 1477, kdy Jiří z Kravař vtělil do zemských desek Vokovi ze Sovince Helfštejnské panství, kde ve výčtu obcí jsou jmenovány i OPATOVICE. Rokem 1477 končí veškeré pochybnosti a nejasnosti, pokud jde o vznik obce, neboť zmíněný zápis do zemských desek olomouckých nenechává nikoho na pochybách, že jde o Opatovice u Hranic. Od roku 1766 je známo obecní pečetidlo k ověřování různých písemností. Obecní pečetidlo je uchováno dodnes a zachycuje na pečetním obraze mlatce mlátícího snopy. Celkový stav obce v 1. pol. 18. století dobře zachycuje oceňovací operát obce z roku 1843, který konstatuje, že obec Opatovice leží půl druhé míle jižně od Hranic, a půl míle západně od Kelče v kopcovité krajině, tvořené západními výběžky Karpat.

Obecní katastr má rozlohu 796 ha a leží v nadmořské výšce 291 m/m.

Revoluční rok 1848 zrušil přežitou vrchnostenskou správu a novou nadřazenou složkou se stalo okresní hejtmanství, soud a finanční úřady se sídlem v Hranicích na Moravě. Na základě obecního zákona z roku 1849 byl zvolen starosta obce, obecní výbor, který měl 2 radní a 6 výborníků. V dubnu 1869 byl položen základní kámen pro stavbu školy v obci, která byla ukončena v následujícím roce. V roce 1871 byla obec postižena velkým požárem, kdy vyhořelo 64 domovních čísel a mezi nimi i nová škola. Těžce postižena obec byla tehdy podporována sbírkami z okolních obcí. V roce 1877 byla naproti školy postavena kape sv. Mořice. Od roku 1888 působil na škole ve funkci učitele Hubert Vítězslav Karlíček, který dal v roce 1889 popud k ustanovení prvého spolku v obci - Sboru dobrovolných hasičů. V roce 1896 byl založen čtenářsko-pěvecký spolek "Záhořan", který přispěl k růstu kulturní úrovně a národní uvědomělosti obce.

V roce 1930 byla provedena elektrifikace obce a od roku 1931 je v obci zaveden telefon. Od roku 1947 hraje v obci kino "Záhoří". Od roku 1953 slouží TJ SOKOL nové fotbalové hřiště a šatny (1960).V roce 1956 bylo založeno menšinové JZD. V roce 1968 byla zahájena výstavba skupinového vodovodu a byl zahájen provoz v nové Mateřské škole. V roce 1973 byla zahájena rekonstrukce Lidového domu a v roce 1974 rekonstrukce Hasičské zbrojnice. Od roku 1992 je v obci zaveden televizní kabelový rozvod 14 televizních programů téměř do všech domácností v systému je též samostatný infokanál, který informuje občany o veškerém dění v obci, o činnosti společenských organizací, Základní a Mateřské školy apod.

V roce 1994 byla provedena částečná rekonstrukce Základní školy.

Od roku 1995 je v obci zaveden zemní plyn. Od 12. dubna 1995 má obec vlastní znak a prapor. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce čistírny odpadních vod a oprava kanalizace. Po provedených investičních akcích se obec zaměřije na rekonstrukci poškozených místních komunikací. V posledním období do této opravy obec investovala cca 2 mil. Kč. V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v Lidovém domě.

Obec připravuje nové plochy pro občanskou výstavbu v lokalitě "U panské stodoly", kde by mělo být v budoucnu postaveno cca. 30 rod. domků, dětské hřiště apod.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Opatovice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 30.09.2021 v 22:25 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule