Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Rouské [ Město nebo obec ]

Rouské
Obec ROUSKÉ, původně Ruské, je připomínána již v roce 1320. V r. 1516 získal léno Jan starší Obešlík z Lipultovic , šlechtic slezského původu, jehož děd Jan připomínaný na Moravě v l. 1433-66, byl purkrabím na hradě Drahotuši.Jan starší zastával v l. 1526-28 úřad přísedícího a v r. 1533 rady manského soudu olomouckého biskupa Stanislava Thurza a kromě Rouského držel ještě řadu drobných lén v okolí /Kladeruby,Komárovice, Babice a Malhotice/. Byl pravděpodobně stavebníkem rousecké tvrze, poprvé uváděné v r. 1547 za jeho syna Tysulta. Tysult Obešlík udržel Rouské jen do r. 1554, žil potom v Babicích ještě v r. 1560 / právě na trvrzích v babicích a Malhoticích žili Obešlíkové nejdéle - až do počátku 17. století /. Ctibor Obešlík, syn babického pána Jiříka staršího, vzpomínaný ještě v r. 1623, byl coby aktivní účastník protihabsburského odboje trestán konfiskací a zemřel patrně v emigraci. V r. 1555, po kratičké držbě Onešem ze Zástřizl, přešlo léno na Petra Šmerhovského z Lidkovic a v r. 1580 na jeho syny Jana staršího, Oldřicha a Matyáše. Šmerhovští se na zdejší tvrzi udrželi dlouho. léno i s panským obydlím ztratil evangelík Jan starší Šmerohovský až v r. 1626 za účast v tzv. "mansfeldské rebelii". Posledními pány na rousecké tvrzi bylio slezští rytíři Rotenberkové z Ketře a Drslavě, z nichž Jindřich / od r. 1649 biskupský rada / zde vládl až do své smrti v r. 1653. Léno bylo pak natrvalo připojeno ke kelčskému panství, tvrz ve vsi ztratila svůj význam jako šlechtické sídlo a záhy na to zanikla. Stála v místech bývalého arcibiskupského dvora.

Žije zde 253 obyvatel v 70 domech, které slouží k trvalému bydlení, a 5 domů je využíváno k rekreaci.V obci se převážně zachoval charakter a urbanistická struktura původních selských stavení. Ovšem zemědělská výroba, která zde vždy hrála dominující funkci, byla v minulosti zredukována.
Věkový průměr obce je 36 let.Katastr obce Rouské o výměře 530 ha se nachází v Kelečské a Podbeskydské pahorkatině - oblast Západobeskydské podhůří, v nadmořské výšce 372 m n.m.
Obslužnost je zajištěna jednou autobusovou linkou č. 92728 Hranice - Všechovice, která zabezpečuje 9 spoji základní potřeby občanů, jako je dojíždění dětí do ZŠ a MŠ, k lékaři, na poštu a dalším službám. Obec je od okresního města vzdálená 30 km a má stále nejbližší vazbu na nedalekou obec Všechovice. Regionálním centrem a střediskem vyšší občanské vybavenosti jsou Hranice.

Obec Rouské je držitelem ocenění Modrá stuha 2002 za společenský a kulturní život v obci v Olomouckém kraji.

Statistické údaje
ZUJ: 517615
ID obce: 14195
Statut města: Ne
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 530 ha
Počet obyvatel: 242
Z toho v produkt. věku: 146
Průměrný věk: 36
Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne

Katastr Rouské: k.ú. 741957

Dostupná historická literatura
Hosák Ladislav:
Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, úvodní svazek, str. 326
[1967, Profil Ostrava]

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Rouské

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://rouske.obecinfo.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 30.09.2021 v 22:39 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule