Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky [ Přírodní rezervace ]

PR Dolnoněmčanské louky
PR Dolnoněmčanské louky
Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky

Základní údaje:
Květnaté louky 4 km jižně od obce Horní Němčí, k. ú. Slavkov, V: 28,8160 ha, n. v.: 510-650 m, Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1. 8. 1991.

Motiv ochrany:
Poslední zbytek druhově bohatých květnatých luk lučního komlexu Lesná.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou hnědou, místy oglejenou, půda hlinitá až jílovitohlinitá, většinou mělká s kamenitou a štěrkovitou spodinou.

Botanika:
Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač kukačka (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kozinec dánský (Astragalus danicus), kosatec trávolistý (Iris graminea).

Zoologie:
Ze vzácných druhů motýlů se zde vyskytuje ostruháček jilmový (Satyrium w-album), přástevník užankový (Hyphoraia aulica) a přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), kovolesklec Synphraga modesta, perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate) a p. kopřivový (Brenthis ino), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), otakárek fenyklový (Papilio machaon). Zajímavostí je výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa).

Lesnictví:
Bezlesí. Rozptýlené solitéry stromů dávají území impozantní parkový charakter. Ze stromů převyžuje dub letní a zimní, keře jsou zastoupeny převážně hlohem.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Louky jsou jednou ročně koseny. Pastva je zakázána.

Historie:
Historicky využívano jako jednosečné louky. Na části území jsou patrny stopy drobných políček a bývalých polních cest. Po dobu kolektivního hospodaření ZD Dolní Němčí většina území negativně ovlivněna intenzivní pastvou, v nepřístupnějších částech prováděnou i bez předchozí seče. Horní část území byla hnojena min. hnojivy. V roce 1995 bylo území z aktivity Správy CHKO Bílé Karpaty zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.
Dolnoněmčanské louky - mapa

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 16.03.2004 v 07:44 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule