Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Obecní zastupitelstvo [ Zastupitelstvo města nebo obce ]

Základní postavení zastupitelstva města vyplývá z Ústavy ČR. Podle čl.101 odst.1. Ústavy je obec (město) samostatně spravována zastupitelstvem a podle čl. 104 odst. 2 Ústavy, rozhoduje zastupitelstvo obce (města) ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku (kraje). Majetek je základem samosprávy obce (města).Aby bylo zabezpečeno řádné hospodaření s tímto majetkem, jsou stanoveny nejdůležitější druhy majetkoprávních úkonů, o nichž rozhoduje výhradně zastupitelstvo obce (města) včetně rozhodování o přijetí a poskytování půjček a úvěrů a o poskytování záruk obcí, a to bez ohledu na výši půjčky, úvěru nebo ručitelského závazku. Pravomoci zastupitelstva jsou ošetřeny § 84 až §97 zák. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení).

Zastupitelstvo obce:

JménoStranaFunkceTelefonE-mail
Ing. Miloslav Čegannezávislýstarosta+420 556 413 045starosta@albrechticky.cz
Ing. Zdeněk Urbannezávislýmístostarosta+420 556 428 016obec@albrechticky.cz
Ing. František Tripskýnezávislýpředseda kontrolního výboru+420 556 428 016...
Jiří Cedidlonezávislýpředseda finančního výboru+420 556 428 016...
Doc. RNDr. Marie Solárová Ph.D.nezávislýpředsedkyně komise sociální, kulturní, školské+420 556 428 016...
Miroslav Myškanezávislý.........
Jan Seifertnezávislýpředseda komise stavební+420 556 428 016...
Zdeněk Šnajdarnezávislý.........
Pavel Bednaříknezávislý.........

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.albrechticky.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 22.08.2003 v 11:21 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule