Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Článek na www.moskyt.net - pod odkazem Tipy

Muzeum Bojkovska, vydáno dne 07. 08. 2004
Bojkovice - jihomoravské městečko, které leží nedaleko slovenských hranic na úpatí Bílých Karpat. Je to krásný a drsný kraj, který je zajímavý nejen zachovalou přírodou, bohatou historií, ale i lidovými tradicemi, které se zde zachovaly dodnes.
Muzeum Bojkovska najdete v severním křídle zámku Nový Světlov, který byl postaven roku 1480 jako gotický hrad na soutoku řeky Olšavy a Koménky a plnil v této oblasti obrannou funkci. Název je odvozen od Starého Světlova, který stál nedaleko Podhradí a zánik tohoto hradu se datuje na začátek 16. století. Kromě obranné funkce na hranicích plnil hrad také funkci hlásnou, signalizační. Pomocí ohňů-světel oznamoval daleko do kraje blížící se nebezpečí. Přestavěn byl v roce 1576 do renesanční podoby a v letech 1846 až 1856 do zámeckého stylu tudorské gotiky. Z obranného hradu se stal reprezentačním sídlem šlechty. Park u zámku býval oborou, která byla začátkem 19. století z velké části přeměněna na anglický park. Nejcennější dřeviny najdeme v její přední části. Rozloha parku je 19,5 ha a najdeme zde pozdně barokní sochy sv. Dominika, Panny Marie a sv. Vincence.
Se zámkem muzeum pojí zdánlivě krátká doba. Bylo založeno r. 1931 jako Krajinské muzeum v Bojkovicích zásluhou skupinky přátel, z nichž největší zásluhu má jistě Alois Jašek, který byl jeho správcem až do své smrti v roce 1950. Učitel, muzejník, archivář a historik ukládal získané muzejní předměty nejdříve ve škole, kde od roku 1930 učil, a tam tedy našlo útočiště Krajinské muzeum. Ze školy se muzeum stěhovalo na několik míst v Bojkovicích, až bylo konečně umístěno na zámku.

Expozice muzea na zámku Nový Světlov v Bojkovicích je otevřena v dubnu jen o víkendech a pak od května do konce září denně kromě pondělí.

Otvírací doba je
úterý až pátek 9.00 - 12.00 12.30 - 16.30
sobota, neděle, svátky 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00.
A co nabízí naše muzeum zajímavého ? Je rozděleno na několik částí, z nichž ta úvodní je věnována archeologickým nálezům z Bojkovic a okolí, následuje středověk, krevní a útrpné právo, spolky, historie hradu, ze života šlechty, hutě a hutnictví. V další místnosti je instalována ukázka bydlení, kroje a zemědělství. Dále zaniklá řemesla a cechy. A to nejlepší nakonec - plastiky představující lidovou řezbářskou práci, gotické madony a další sochy. Specialitou jsou pak předměty, které jsou věnovány jednomu již zaniklému řemeslu, a to zvěroklestičství.
U příležitosti 70 let založení muzea byla vydána kniha o jeho zakladateli - "Alois Jašek" od PhDr. Zdeňka Fišera, v letošním roce pak "Světlovská knížka", obě jsou k dostání, spolu s dalšími publikacemi o Bojkovicích, v muzeu.

http://www.moskyt.net

Bojkovice
DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Bojkovska
Zveřejněno 21.06.2005 v 10:57 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule