Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Lipina Vracov čtvrtstoletá

časopis Folklor č. 4-5/2005
Své nemalé jubileum si v sobotu 7. května dvěma koncerty připomněli současní i bývalí členové, příznivci a přátelé souboru Lipina. Koncerty se uskutečnily v divadelním sále vracovského kulturního domu a byly ozvláštněny vystoupením hostů. K nim patřil nejen vracovský rodák Zdeněk Fridrich, profesionální pilot, který řadu let pilotoval letouny české vládní letky a cestoval po světě s prezidentem Václavem Havlem. Jeho zajímavé vzpomínky, jakož i ohlédnutí o polovinu půlstoletí zpět k počátkům souboru tehdy založeného místním učitelem Zdenkem Hlavsou v podání sběratelky lidových písní a tanců na Kyjovsku Milady Bimkové, bylo osvěžením každého pořadu.
Slavnostní koncerty nazvali vedoucí souboru titulem Návraty. Pro diváky bylo připraveno bezmála dvacet programových vstupů, z nichž šest bylo tanečních, čerpajících z oblasti Kyjovska a příhraniční Myjavy (Verbuňk, Skočná, Kohúti, Tance z moravsko-slovenského pomezí, Vrťáky, Skočné). V těchto pásmech se soubor představil jako kolektiv s jistotou zpívající, s dobrou taneční technikou a znalostí tajů prezentovaných tanců. Jejich horeografie jsou nenáročné, přesto však výstižné, podtrhující charakter tanců a vypichující jejich základní taneční provedení. Představené tance umocnilo jejich uvedení ve slavnostních vracovských krojích. Škoda, že kroje z Myjavy užila pouze děvčata, kdežto chlapci účinkovali ve svých - vracovských, což působilo mírně násilně a neústrojně. Mezi zajímavá taneční čísla patřila také pásma točivých tanců z Kyjovska v provedení bývalých členů souboru Lipina za doprovodu Cimbálové muziky z Mikulčic s primášem Pavlem Klubusem, která soubor doprovázela více než deset let, a na slavnostním koncertu vystoupila jako host.
Mezi určitě nejzajímavější pasáže koncertů patřila tři tematická pásma, z nichž dvě předvedla dětská Lipinka (Vynášení Smrtky - Královničky, U vody, Vinobraní). Děti projevily hravost a dobrou znalost základů scénické práce. Jejich pásma byla přirozenou hrou a hlavně v pásmu U vody také dětskou radostí a zábavou. Velmi dobré byly v tomto čísle staršími dívkami prezentované pradleny, které na scéně vhodně využily řadu rekvizit, důležitých při praní a sušení prádla a ukázaly znalost starých pracovních postupů spojených s praním prádla.
Jubilující Lipina se v polovině programu představila novým tematickým pásmem Vinobraní, v němž autor užil a poznamenejme, že dobře propracoval, zajímavé nápady (ztvárnění růstu vinného keře, udržování vinohradu, sběru hroznů, lisování i následné opojnosti mladého vína) v barevné kompozici bíle oblečených dívek se zelenými stuhami a chlapců v pracovních vracovských krojích, čímž naznačil další směry možného rozvíjení uměleckého potenciálu kolektivu. Ty mohou spočívat v netradičních horeografických nápadech a jejich propojení do polohy veselých, slovně hereckých scénických i bouřlivý potlesk a divácká odezva na uvedené výstupy při výstupů. Ve vazbě na skutečnost, že ve Vracově má ochotnické divadlo dlouholetou tradici a hluboké kořeny (připomeňme, že zde prožíval své herecké počátky také známý herec Národního divadla a vracovský rodák Josef Somr), mohly by koncerty souboru Lipina nenáročné herecké a vtipné slovní pasáže oživit a zajímavě doplnit. Tuto skutečnost podpořil jubilejních koncertech.
V pořadu zaznělo v podání zpěvaček i zpěváků také několik sólových vokálních výstupů, jakož i sborový zpěv (Halekačky), provedený dívkami zpívajícími na scéně i v hledišti. Právě v sólových zpěvech a také ve hře mladé a nedávno sestavené cimbálové muziky Lipina s primášem Ríšou Sasínem, má soubor nemalé rezervy. Věřím, že zdařilý, nenáročný a poctivě s nadšením mládí pojatý doprovod tanečníků při slavnostním koncertu, bude mladým hudebníkům povzbuzením do další umělecké práce, a že se brzy stanou tanečníkům a zpěvákům dobrými partnery a umocňující jistotou, která každý soubor při tanci povznese do vyšších uměleckých a tvůrčích sfér.
Slavnostní ráz koncertů podpořila pěkně vyzdobená scéna a pečlivá krojová příprava. Jubileum doprovázelo vydání souborových pohlednic, výstava fotografií z dosavadní činnosti Lipina, a také následné přátelské posezení členů souboru a příznivců při neformální besedě u cimbálu.
Slavnostní koncert souboru Lipina Vracov - Návraty. Účinkovaly soubory Lipina (vedoucí M. Glac) a Lipinka (vedoucí E. Gasnárková, M. Glacová a M. Klimková). Scéna D. Martinásková, světla D. Gasnárek, kroje S. Holcmanová, J. Machačová, M. Sasínová. Sóla M. Glacová, V. Sasínová, R. Sasín a M. Štefanov. Průvodní slovo J. Březinová a M. Horká. Dům kultury Vracov, 7. května 2005, 16.00 a 19.30 hodin.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Lipina, folklorní soubor

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 27.09.2005 v 23:57 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule