Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Symboly obce Bělotín a místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek

K obecním symbolům patří především pečeti, znak obce a prapor nebo vlajka.
Pečeti obce Bělotín a místních částí - původních obcí Kunčice, Lučice a Nejdek.
Pečeti patří k historickým symbolům a v současnosti se jich již nepoužívá. Byly nahrazeny razítky. Pečetí, resp. pečetidla, která byla otiskována do horkého vosku, jsou dnes sbírkovými předměty muzeí. Originály těch bělotínsktých jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně.
Zde si můžeme jejich podobu připomenout.
Bělotín
Průměr 24 mm. V pečetním poli srdce, z nějž vyrůstají tři klasy.
Opis mezi linkou a vavřínovým věncem, majuskula. (7+) BOELTEN 1732 * * *
Ve stejnou dobu používána jiná varianta, stejného průměru, v pečetním poli srdce, z nějž vyrůstají tři klasy, vyznačené kruhem, který je ve spodní části otevřený. Nápis ve formě opisu, majuskula. * AN * BŐLTEN * O *
V 2. polovině 19. století používána pečeť, která měla v pečetním poli postavu sv. Jiří na koni bojujícího s drakem. Opis * SIEGEL DER GEMEINDE BÖLTEN.
Bělotín / Pečeti
Pečeti Bělotína
Kunčice
Průměr 25 mm. V pečetním poli vpravo kráčející kůň, nad ním měsíc.
Opis orámovaný perlovcem, majuskula. * KUNTZEN DORFER GEMEIN INSIGIL . G . H. 1 7 1 9 *.
Kunčice / Pečeti
Pečeti Kunčic
Lučice
Průměr 22 mm a 30 mm. V pečetním poli kůň běžící vlevo, nad ním letopočet 1766.
Opis mezi linkami, majuskula. S obrácené. LVTSCHITZ ~ // * * * * *

Mladší pečeť má v pečetním poli rovněž koně běžícího vpravo.
Opis mezi linkou a věncem, majuskula. * * SIGILL . DER . GEMEINDE . LUTSHITZ *.
Lučice / Pečeti
Pečeti Lučic
Nejdek
Průměr 32 mm. V pečetním poli pluh dělající brázdu v zemi vlevo, nad ním doprava letící pták.
Opis mezi dvěma linkami, majuskula, S obrácené. (7+) SYGILL NEIDEKER GEMEINE 1732.
Mladší pečeť prům. 30 mm. V pečetním poli budova, která má v přízemí dveře a okno, v prvním patře tři okna. Na střeše dvě věže zakončené praporky.
Opis mezi linkami, majuskula. * PECZET * OBCZE * NIDECZKEY * 1766.
Nejdek / Pečeti
Pečeti Nejdku
Znak obce Bělotín
Hody v Bělotíně jsou slaveny při příležitosti uctění patrona obce a zdejšího kostela, sv. Jiří. Svatý Jiří zde byl oficiálním patronem pravděpodobně již ve 13. století. Nejstarší dochované pečetě se znakem sv. Jiří jsou z roku 1766 a jsou uloženy v brněnském archivu. Na nich je sv. Jiří zobrazen na koni, probodávaje kopím draka.
Roku 1995 udělil naší obci Parlament ČR znak nový, navržený heraldikem, panem Miroslavem Paulů. Ve snaze vyhnout se klasickému zpodobnění sv. Jiří, (neboť toho má ve znaku rovněž Město Brušperk), navrhl autor bělotínské symboliky znak s figurou draka, držícího Svatojiřský symbol - stříbrný štít s červeným heroldským křížem. Zelená barva štítu připomíná zemědělský charakter obce, kombinace zelené a zlaté je nejen v souladu s heraldickými zvyklostmi, ale splňuje i kritéria estetická. Vzpínající se drak s krkem probodeným červeným kopím se zlatým hrotem, jež vychází tlamou, všema nohama držící červený štít se tak stal symbolem, zdůrazňujícím vítězství sv. Jiří nad zlem.
Tradičním svěcením Svatojiřských hodů se naše obec k tomuto vítězství připojuje a hlásí.
Popis znaku:
V zeleném štítě zlatý vzpínající se drak s krkem probodnutým červeným kopím se zlatým hrotem, jež vychází tlamou, všemi nohami držící stříbrný štít s červeným heroldským křížem. [3]
Znak a prapor obce Bělotín
Znak obce Bělotín
Vlajka obce Bělotín
Vlajka, resp. prapor, spolu se znakem obce tvoří současné symboly obce a je jich užíváno při slavnostních příležitostech a státních svátcích.

Symbolů může být použito rovněž k prezentaci obce v médiích, publikacích apod. Povolení použití obecních symbolů k takovému účelu je však v kompetenci zastupitelstva obce.
Popis vlajky
List tvoří tři vodorovné pruhy - zelený, bílý a zelený, v poměru 1 : 2 : 1, přes které je položen červený kříž, široký jednu třetinu šířky bílého pruhu. [3]
Znak a prapor obce Bělotín
Vlajka obce Bělotín
Prapor obce Bělotín
Praporu obce je využíváno jen při slavnostních příležitostech, jako jsou např. Dny obce apod. Být vybrán k nesení praporu v čele průvodu je pokládáno za čestný úkol.
Použití praporu bylo obci Bělotín povoleno parlamentem České republiky v r. 1995. V tomtéž roce byl prapor u příležitosti Dne obce vysvěcen.
Bělotín - Svěcení praporu obce Bělotín, Den obce, 1995
Svěcení praporu u příležitosti Dne obce, 1995
Tyto informace (texty a reprodukce) jsou publikovány s laskavým svolením autorů.

Naleznete je rovněž v publikaci:
[3] Lapáček Jiří, Passinger Břetislav:
- Pobečví v proměnách času
[Elan, spol. s r.o., Přerov, 2005, s. 48-49]
DALŠÍ INFORMACE: Pečeti Bělotínska
Zveřejněno 04.06.2008 v 09:15 hodin

[nahoru]Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule